Baki Nedir Anlamı Manası Ne Demek

22 Haziran 2017 | 23:24:25

BÂKÎKalmak, devam etmek, sabit olmak, bakmak, gözetlemek anlamlarındaki "b-k-y" kökünden türeyen bâkî, ebedî olan, devam eden demektir.Allah'ın sıfatı olarak bâkî, sonlu ve ölümlü olmayan, sonsuz yaşayan, varlığı sürekli olan demektir. Allah'ın zatî sıfatlarındandır. Tirmizî ve İbn Mâce'nin esmâ-i hüsnâ ile ilgili rivâyetinde geçmiştir (Tirmizî, Deavat, 83; İbn Mâce, Dua, 10)."...Her şey helâk olacak ancak O'nun zâtı bakî kalacaktır" (Kasas, 28/88) ve

"Yeryüzünde bulunan her şey yok olacaktır, ancak celal ve ikram sahibi Rabb'inin zâtı bâki kalacaktır" (Rahmân, 55/26-27) âyetleri de Allah'ın bâkî sıfatını ifade etmektedir.

(İ.K.)Yazar :gonlumungulu
Mesaj: 1000+Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group