Berat Kandili Gecesinde OkunacaK Dualar

30 Nisan 2017 | 23:45:30

Berat Gecesinde Okunacak duâ


Bu gece, Allahü teâlânın ihsân ettiği bütün ni'metlere şürketmeli, yapılan hatâlar, günahlar için de tevbe istigfâr etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.

"Yâ Rabbî, bize dünya ve âhıret saâdeti ihsân eyle, bize hidâyet verdikten sonra, kalblerimizi kaydırma." diye duâ etmelidir.

Bu gece şu dua da okunmalıdır: “Bismillâhirrahmanirrahîm. Eûzu bi-afvike min-ikabike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. “ (Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin.)

AminYazar :Sevdali1
1 May 2017 | 20:14:00

Mesaj Konusu : Berat Kandili Gecesi Okunacak Dualar

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: "Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin." 1

1, et-Tergib ve't-Terhîb, 2:.119, 120.Yazar :Sevdali1
8 May 2017 | 09:41:04

Berat Kandilinde Okunacak Dualar

Berat Kandili : 10 Mayıs 2017 Çarşamba


Ramazan Ay'ına kadar okunacak dua
Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan

(Anlamı): ALLAH'IM! Receb'i ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. (Amin)Yazar :Sevdali1
Şu an sayfamızdasınız Berat Kandili Gecesinde OkunacaK Dualar

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group