Uykusuzluk Çekenin duası

20 Ağustos 2012 | 23:36:55

UYKUSUZLUK ÇEKENİN DUÂSI

İmam-ı Tirmizi'nin, Halid İbn-i Velid'den rivâyetine göre müşarünileyh, Resul-i Ekrem (s.a.) Efendimize uykusuzluktan şikâyette bulunuyor. Resûlullah (s.a.):
"Sana bazı kelimeler öğreteyim. Onları söyleyince uyursun." buyuruyor ve:
"Allahümme rabbes semâvâtis seb'ı ve mâ ezallet ve rabbel eradiyne ve mâ ekallet ve
rabbiş şeyâtıyni ve mâ edallet kün lî câran min şerri halkike küllihim cemiy'an yefruta aleyye ehadün ev en yebğıye aleyye, azze câruke ve celle senâüke ve lâ ilâhe ğayrüke ve lâ ilahe illâ ente." duâsını talim ediyor.
İbni Sünni'nin Zeyd b. Sabitten nakline göre Zeyd b. Sabit: - Bende meydana gelen uykusuzluktan Resûlullaha şikâyet ettim, Resûlullah (s.a.v.):
"Allahümme gâretil'in-nücum ve hedeetil-uyûnu ve ente hayyün Kayyûm lâ te'huzuhü sinetün ve lâ nevmün, ya hayyû kayyûmu ehdi leylî ve enim aynî."
"Allahım! yıldızlar battı gözler sakinleşti. Sen Hayyü Kayyûm sun, Seni ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz. Ey Hayyü Kayyûm olan Allahım! gecemi sakinleştir, gözlerimi uyut." duâsını okumamı emretti, Resûlullahın (s.a.v.) tavsiyesi ile bu duâyı okudum; Hz. Allah (c.c) benden uykusuzluğu giderdi diyor.Yazar :gonlumungulu
20 Kasım 2012 | 22:31:36

konu güncelYazar :gonlumungulu
Şu an sayfamızdasınız Uykusuzluk Çekenin duası

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group