Veren Açısından Zekâtın Önemi Nedir

14 Şubat 2012 | 10:26:47

Veren Açısından Zekâtın Önemi Nedir?
* Zekât ferdi, maddeperestlikten korur. İnsandaki ihtiras zincirini kırar. Kalbin katılaşmasını ve nefsin azgınlaşmasını önler.

* Zekât halka şefkatin anahtarıdır.

* Zekât malı ebedîleştirir. Allah rızası yolunda âmme menfaatine harcanan mal, zâyi olmaz, ebedîleşir.

* Zekât ruh ve beden arasında bir denge sağlar.

* Zekât Allah'a yüksek bir şükrün ifadesidir. Sadece lisanla yapılan şükürle malın şükrü edâ

edilmiş olmaz. Malın şükrü ancak zekât ve sadakalar yoluyla ifa edilir.

* Zekât malı temizler. Zekât, ferdi cimrilikten ve elindeki malını düşmanlık, kıskançlık, hırsızlık

ve zehirli bakışlardan koruyarak temizler. İnsana böylece büyük bir mal ve can güvenliği sağlar.

* Zekât mal sahibini malın esaretinden kurtarır, hürriyete kavuşturur. Hadis-i şerîf'te:

"Altın ile gümüş (paraya) tapanlarla kadifeye (lükse) tapanlar helâk olmuştur" denilmektedir.

* Zekât zenginin şahsiyetini geliştirir, onu hayra yöneltir. Toplumda değer ve itibarını artırır.

* Zekât malı çoğaltır. Malın büyümesine ve bereketlenmesine sebebtir. Allah'ın bu konuda va'di

vardır.

Zekâtın verilmemesi ise, malın zâyiine ve noksanlaştırılmasına sebebdir.

* Zekât ferdi yatırıma teşvik eder.

* Zekât kalbdeki dünya sevgisine karşı bir ilâçtır.

* Zekât müslümanı mal fitnesinden korur. Âyet-i kerîmede şöyle buyurulmaktadır:

Sizin mallarınız ve evlâdlarınız fitne ve imtihandan başka bir şey değildir. Allah katındaki mükâfat ise, büyüktür." (et-Tegâbün, 15).

Hadîs-i şerîf'te ise şöyle buyurulur:

"Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır."

* Zekât müslümanı, malî yönden disipline sokar.

* Zekât ferde malî gücün önemini de hatırlatır.
Sorularla İslamiyetYazar :gonlumungulu
Şu an sayfamızdasınız Veren Açısından Zekâtın Önemi Nedir

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group