Kadınların Hamama Gitmesi Caizmidir

17 Ocak 2012 | 02:20:03

Hamam ile kastedilen, herkese açık olan yıkanma ve duş alma yerleridir.

Günümüzde güzellik salonları, masaj salonları ve sauna gibi yerler de bu kapsamdadır.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, kadınların evleri dışında elbiselerini çıkarmalarını yasaklamıştır.

Âişe radıyallâhu anhâ bu yasaklama ile kadınların hamamlara girmelerinin mekruh olduğuna istidlâlde bulunmuştur.

Melîh b. Usâme’den rivâyete göre şöyle demiştir:

“Şam halkından bazı kadınlar Âişe radıyallâhu anhâ’nın yanına girdiler.
Onlara "Siz kimlerdensiniz?” dedi. “Şam halkındanız” dediler. Âişe: “Herhalde siz kadınları hamamlara giden beldedensiniz?” dedi. Kadınlar: “Evet” dediler. Âişe: “Bakın ben, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in şöyle söylediğini duydum: “Evinden başka bir yerde elbisesini çıkaran herhangi bir kadın, Allah teâlâ ile arasındaki hâyâ örtüsünü yırtmıştır.”1

Fakat bu çağın çoğu kadını masaj salonlarına, sauna ve buhar banyolarına gidebilmektedirler. Bu gibi yerlerde bulunan görevli erkekler Müslüman hanımların mahremiyetlerine özen göstermemekte, avretlerini muhafaza etmemektedirler. Hatta bu gibi yerlerde bulunan görevlilerin ekserisi fısk ehli, nefsânî ve şehevânî arzular peşinde koşan kimselerdir.

Müslüman bacım!

Biliyorsun ki, bu gibi yerlerde kadınlar birbirlerinin avretini ve hatta buralarda çalışan erkekler oraya gelen kadınların avretlerini görebilmektedirler.

Dahası Allah için mahremiyete riâyet etmeyen bazı kadınlar kendi bedenlerini yabancı erkeklere ovdurup masaj yaptırmaktadırlar. Bunların hepsi Allah muhafaza zinaya yol açan öncüllerdir.

Müslüman bacım sana düşen görev şudur:

Avretlerin açıldığı, namusların kirletildiği bu gibi yerlerden uzak durmalısın.

Hatta bu gibi yerlere gidip geldiklerini bildiğin kadınları da uyarmalısın. Çünkü bu görev iyiliği emredip, kötülüğü yasaklama kabilindendir.

1 Sahih hadis. Ebû Dâvûd, no: 4010; Tirmizî, no:2803; İbn Mâce, no: 3750. Sâlim b. Ebi’l-Ca’d > Ebu’lMelîh tarikinden. Senedi sahihtir


_________________
İbâdet tahtımdır, hidâyet tâcım,
Başka hiçbir tâca, yok ihtiyacım,
Her an, her mekânda Sana muhtâcım,
Kapında secdesiz, bırakma YA RABBİ!


Yazar :Eslem_Sare
Şu an sayfamızdasınız Kadınların Hamama Gitmesi Caizmidir

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group