Hangi Sure neye iyi gelir

15 Ocak 2012 | 01:24:14

1 - Fatiha Suresi;_____Allah'ın Gazabını önler...
2 - Yasin Suresi;______Kıyamet Gününde Ki Susuzlugu önler...
3 - Duhan Suresi;_____Kıyamet Korkusunu Ve Dehşetini önler...
4 - Vakia Suresi;______Fakirliği Ve Miskinliği önler...
5 - Mülk Suresi;______Kabir Azabını önler...
6 - Kevser Suresi:_____Hısımlarının Kinini önler...
7 - Kafirun Suresi;_____Ölüm Halinde Küfrü önler...
8 - İhlas Suresi;_______İki Yüzlülüğü Ve Samimiyetsizliği önler...
9 - Felak Suresi;______Haset Edenlerin Hasedini önler...
10 - Nas Suresi;_______Vesveseyi Engeller...
11- İnşirah Suresi;_____Sıkıntıyı Giderir


_________________
Niçin kılmassın farzı sünneti,
Değilmisin Muhammedin (sas) ümmeti,
Anmazmısın cehennemi cenneti,
İman sahibi kul böylemi olur,
Kıl insaf! Kıymetli ömrünü eyleme ısraf,
Kalbini nefsinin arzusundan koru,
Dışın gibi için dahi olsun saf.


Yazar :IsLaMGuLu
15 Ocak 2012 | 01:57:04

rahman razı olsun can ablam emeğine sağlık


_________________
:::::::::::GENÇSİVASLI:::::::::::


Silemediklerimi bırakarak.
Bilemediklerimi bildiklerimden çıkarak.
Gideyim artık şeyhim...
Bir giz düşür yüreğime...
Bu yürek tâ ebede hizmetkâr olsun


Yazar :bulut58
15 Ocak 2012 | 08:10:28

1- Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Besmelenin, her surenin bağımsız bir ayeti mi, yoksa bütün surelere başlarken okunan tek bir Kur'an ayeti mi olduğu konusu tartışmalı bir mesele olmakla birlikte, geçerli görüşe göre o, "Fatiha suresinin ayetlerinden biridir ve bu surenin sayısı besmeleyle yediye tamamlanmaktadır." Nitekim bir yoruma göre yüce Allah: "Andolsun, biz sana ikişer ikişer tekrarlanan yediyi ve bu büyük Kur'an'ı verdik."·(Hicr Suresi, 87) buyruğu ile Fatiha suresini kasdetmiştir. Çünkü bu yedi ayetlik sure yüce Allah'a övgü ifade etmekte ve namazların her rekâtında tekrarlanmaktadır.

Okumaya ve herhangi bir işe yüce Allah'ın adıyla başlamak ise, Allah tarafından Hz. Peygamber'e vahyedilmiş bir edep ve saygı kuralıdır. Bu kural ilk inen ayet olduğu ittifakla kabul edilen "Rabbinin adıyla oku" (Alâk Suresi, 1) ayetinde ifade edilmektedir. Yine bu, Allah'ın "Her şeyin başı, sonu, zahiri ve batını" olduğunu vurgulayan İslâmî düşüncenin temel ilkesiyle uyum içindedir. Buna göre O, her varlığın varoluşunu kendisine borçlu olduğu, her başlananın başlangıcının kendisinden kaynaklandığı tek gerçek varlıktır. O halde her başlangıç, her hareket ve her yöneliş O'nun adı ile olur.

Yüce Allah'ın, başlangıçta "Rahman" ve "Rahim" sıfatları ile nitelenmesi, rahmetin bütün anlamlarını ve tüm değişik hallerini kapsar. Bu iki sıfatı aynı anda kendisinde bulundurmak sadece Allah'a özgüdür; tıpkı "Rahman" sıfatı ile nitelenmenin sadece O'na özgü olması gibi.

Buna göre herhangi bir kulun "Rahim" sıfatı ile nitelenmesi caizdir. Fakat "Rahman" sıfatını herhangi bir kula yakıştırmak iman ilkeleriyle bağdaşmaz. Yüce Allah'ın bu iki sıfatın her ikisi ile birlikte nitelenmesi ise gayet normaldir.

Bu iki sıfattan hangisinin, taşıdığı merhamet bakımından diğerinden daha geniş kapsamlı olduğu tartışmalı bir konudur. Fakat biz burada bu tartışmanın ayrıntılarına girmeyecek, yalnızca, bu iki sıfatın bir arada merhametin bütün anlamlarını, bütün hallerini ve bütün alanlarını kapsadığını belirtmekle yetineceğiz.

Her işe Allah'ın adı ile başlamak ve bu başlamanın yansıttığı Tevhid (Allah'ın birliği inancı) ile edep kuralı nasıl İslâm düşünce sisteminin ilk temel ilkesini oluşturuyorsa, "Rahman" ve "Rahim" sıfatlarının da merhametin bütün anlamlarını, bütün hallerini ve bütün alanlarını kapsaması, bu düşünce sisteminin ikinci temel ilkesini oluşturur ve Allah ile kulları arasındaki ilişkinin gerçek mahiyetini belirler.

Selam ve dua ile.
Besmelenin ardından, hamd ederek, tüm alemlerin Rabbi olduğuna inandığımız Allah'a yönelmeye sıra gelir.Yazar :fakurullah
15 Ocak 2012 | 08:24:13

KUR-AN’I KERİM SÛRELERİNİN HAVASSI
(HAVASSI SUVER-İ-KURANİYE)
1)Her kim FATİHA suresini vird ederek devam eylerse cenab-ı Mevla o kimsenin dünya ve
ahiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün afetlerden muhafaza eder doktorların ümit kestikleri her hangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse Allah-u Teala nın lutfu ile şifayap olur.

2)BAKARA suresini okuyan kimseye asla şe’amet büyü ve sihir teshir etmez Hak celle ve ala kendisini bunlardan muhafaza buyurur.

3)ALİ-İMRAN suresini her kim üç defa okursa Hak Teala ümit etmediği yerden mal verir ve zengin eder.Kul borcundanda kurtarır.

4)NİSA suresini erkek veya kadın her kim okursa hak Teala karı-kocanın aralarını islah eder dirlik düzenlik ihsan ve inayet eyler.

5)MAİDE suresini kırk defa okuyan kimseye Allahu Teala bol rızık mal ve makam ihsan buyurur.

6)EN'AM suresini kırk bir defa okuyanların kapalı kısmetleri açılır karısık işleri vadeli düzelir.

7)ARAF suresini okumaya devam edenler ahiret azabından kurtulur.

8)EN'FAL suresini yedi defa okyan günahsız ise butun gunahlardan ve serlerden emin olur.

9)TÖVBE suresini on yedi kere okuyan kımsenin butun hacetlerı taraf-ı ilahiden kaza olur.

10)yunus suresini her kım yirmi bir kere okursa hak teala düşmanlarına fırsat vermez ve şerlerinden emin kılar.

11)HUD suresini her kım üç kere okursa haceti reva ve denizden bogulmaktan Allahu tealanın lutfu ile emin olur.

12)YUSUF suresini her kım okursa Allahı tealanın lutfu ile hasretine kavusur ve butun mahlukatın gözüne şirin gözükür.

13)RAD suresini her kım okursa çocuklarının görünmeyen kuvvetlerin şerrinden Allahu teala hıvz eder ve gerekse çocuklaı yıldırım ve sımsekten hıfz olunurlar.

14)İBRAHİm suresini her kım yedi kere okursa hak teala okuyanın düşmanlarına fırsat vermes ana ve babasının rızasını bulundururlar.

15)HICR suresini üç kere okuyan kımse alısverişinde bereket olur.

16)NAHL suresini her kım yüz kere okursa düşmanı zafer bulamaz ve ALLahu tealanın keremi ile her türlü maksuduna laik olur.

17)ISRA suresini her kım yedi kere okursa gammazların hasetçilerin şerlerinden emin olurlar

18)KEHF suresinin her kım cuma gunu bir kere okursa ertesi cuma gunune kadar butun kazalardan belalardan emin olur.

19)MERYEM suresını her kım kırk bir kere okursa Hak Teala rızıklar ıhsan buyurur.

20)TA-HA suresını her kım yırmmı bır kere okursa ewde kalan kız ewladına kısmet çıkar, salih bir er nasib olur.

21)ENBİYA suresını her kım yetmiş kere okursa gızlı korkulardan kurtulur.Okumaya dvm ederse Hak Teala kendisine ihsan culub buyurur.

22)HAC suresını her kım devamlı olarak okursa kıyamet korkusundan emin olur ve ölümü de asan olur.

23)MÜMİNUN suresını her kım devamlı okursa HAk Teala kendisine salah-ı hal tövbe tevfik ve muyesser eder.

24)NUR suresını her kım devamlı okursa Hak Teala kalbinde imanını muhken kılar ve şeytanın vesvesinden halas eder.

25)FURKAN suresini herkım yedi kere okursa Hak teala o kulunun düşman şerrinden emin eder.

26)ŞUARA suresini yedi kere okuyan kimseye Hak teala bütün mahlukatı muhabbet ettirir ve hepsiyle hoş hal olur.

27)NEML suresini her kim daima okursa Hak Teala o kimseyi zalimlerin şerrinden hıfz eder.

28)KASAS suresini yedi defa okuyan kimseye hak teala büyük bir kazadan ve büyük bir düşmandan emin kılar.

29)ANKEBUT suresini her kim yazarak suyunu içerse Allahın keremi ile unutkanlıpı gider ve kuve-i hafzısası sıhata kavuşur.

30)RUM suresini harf zamanında zafer niyetiyle üç kere okursa islam askerine nusret-i ilahi yetişir ve düşamanı mağlup eder.

31)LOKMAN suresini yedi kere okuyan kimsenin maddi ve manevi hastalığı ve karın ağrısı v.b iletleri ne Allah şifa ihsan eder

38)SAD suresini okumaya devam eden şeytanın ve insan şeytanlarının şerlerinden emin olur.

39)ZÜMER suresini okumaya devam eden hak katında aziz olur ve ilahiye nahil olur.

40)MÜ'MİN suresini yedi kere okuyan kimsenin istek ve hacetini hak tela reva kılar.

41)FUSSİLET suresini bir kere okuyan kimse hırsız uan kesici ve eşkiya şerinden emin kılar.;

42)ŞURA suresini otuz üç kere okuyan kimsenin Allah ele düşman korkusundan emin kılar.

43)ZUHRUf suresini okuyan kimsenin gönlüne şeytan vesvesesi yol bulamaz.

44)DUHAM suresini devamlı olarak okuyan kimselere bütün halk muhabbet eder.

45)CASİYYE suresini sefere cıkan bir kimse kırk kere okursa seferi mubarek olur selametle vatanına avdet eder.

46)AHKAF suresini bir kimse yazarak sandığı veya dolabı içerisine koysa hak teala kumaşlarını güve denilen hayvanı yemesindenj hıfz eder.

47)MUHAMMED suresini harp vaktinde her gün kırk bir kere okurlarsa Allahu teala islam askerlerine nusret muvaffakiyet ve selamet ihsan buyurur.

48)HUCURAT suresini derdine derman bulunamayan kimse yedi kere okuyacak olursa Allah celle okulunun derdine derman buyurur.

49)KAF suresini her cuma gecesi üç kere okuyan kimsenin gözü nurlanır görme hassası asla azalmaz.Daima gözü aydın ve nesrur olur.

50)ZARIYAT suresini kıtlık vaktinde yetmiş kere okursalar Allahu teala o kıtlıgı giderir bolluk ve bereket verir.

51)TÛR suresini üç kere hastaya okusalar Allahu teala sıhatini iyade eder geçimsiz eşlere okusalar karı koca arasında ülfet ve muhabbet ihsan eder.

52)NECM suresini yirmi bir kere okuyan makluk ve maksuduna nail olur.

53)KAMEr suresini okuyan korkuduğudan emin olur korkduğu kimselerin şerrinden kurtulur.

54)RAHMAN suresini okuyanın gönlü mesrur olur evinde ve ticaretinde bereket olur.

55)HADİD suresini yetmiş kere okuyanın işi açılır gücü artar sıkıntılardan halas olur.

56)MÜCADELE suresini bir kimse bir avuç toprak üzerine üç kere okuyasa ve düşmanın üzerine saçsa bir iznillah düşmanı münhezim olur.

57)HAŞR suresini hecit için üç kere okuaynın ne muradı varsa hak teala acilen verir.

5MÜMTEHİNE suresini vird ederek daima okuyanın gönlündeki nifakı allah celle hiderir.

59)SAF suresini üç kere okuyarak üstüne üfüreneni düşman zafer bulamaz.

60)CUM'A suresini dargın olan karı kocaların aralarını bulmak için islahları niyetine beş kere okurlarsa karı koca barışır vbe bir birlerine muhabbet ederler.

61)MUNAFI'KUN suresini yüz kere okuyan kimse gammaz ve hacetlerini dillerinden emin olur.

62)TEGABUN suresini yedi kere okuyanın sakladığı eşyayı hak teala hıfz eder.

63)TALAK suresini karı kocanın iyi geçinmelerini okurlarsa maksatlarına nail olurlar.

64)TAHRİM suresini karı kocanın iyi geçinmeleri için okurlarsa maksatlarlarına nail olurlar.

65)MÜLK suresini yedi kere okuyan belalardan emin olur kaybettigi şeyi bulur akşam sabah devam eden kabir azabından kurtulur kabir suallerine cevabı ahsan olur.

66)KALEM suresini on kere okuyanın haceti reva olur ve ayndan (göz değmesi) hak teala kendisini korur.

67)HAKKA suresini okuaynın düşmanı def olur ve düşman şerrinden kurtulur.

68)ME'ARİÇ suresini on kere okuayan kimse kıyamet korkularından emin olur.

69)NUH suresini bir kere okuyanın düşşmanı red ve def olur.

70)CİN suresini yedi kere okuyan kimse nazardan, cin ve şeytan şerrinden fena sözlerden emin olur küçük cocuklarda her türlü kötü hallerden ÜMMÜSİBYAN denilen manevi hastalıktan korunur.

71)MÜZEMMİL suresini korkak cocuklar üzerine okurlarsa korkusu zail olur.

72)MÜ'DESSİR suresini okuyan bütün fenalıklardan emin olur.

73)KIYAME suresini okuyan ve devam eden kişi kıyamet zorluklarından kurtulur.

74)DEHİR suresini yedi kere okuyan kimse bil cümle şerlerden emin olur ehli beyt Musatafa'ya komsu ve sefaatlerine nail olur.

75)MÜRSELAT suresini okuyan kimse iftiralardan kutulur.

76)NEBE suresini her gün ikindiden sonra okuyan kimse kabir karanlıgı görmez kabri bu sere-i celilenin nuru ile nurlanır.

77)NAZİ'AT suresini daima okuyan kımse ölüm acısını duymaz son nefesinde canını kolaylıkla hz.Melekul Meft'e teslim eder.

78)ABESE suresini bir haceti için üç kere okuyana bi avni hi teala hacet-i reva olur.

79)TEKVİR suresini okuyan cümle mahlukat-ı ilahiye heybetli görünür.

80)İNFİTAR suresini devamlı okuyan kımse son nefesinde tövbe ve tevfik ile göçer.

81)MUTAFFİFİYN suresini yedi kerre okuyan kımsenin ticaret le kazancı bereketle olur.

82)İNŞİKAK suresini dogumun gücü olan kadına dogumu esnasında yazan suyunu içirirlerse dogum meşekatınden havas olur.

83)BÜRUC suresini yirmi bir kerre okuyan bir kımse dusman şerrinden halas olur.

84)TARIK suresini üç kerre okuyan kımse cinlerin, şeytanın hırsızların ve aharam yenlerin şerrlerinden halas olur.

85)ALA suresini yazarak meyve bahcesine asan kımsenin bağ ve bahçesine asla zarar gelmes.

86)GAŞİYYE suresini her kım yel ve diş ağrısı için okursa bunlardan kısa zamnda kurtulur.

87)FECR suresini okuyan buyuklerin gazabından emin olur.

88)BELED suresini butun manevi hastalıklara ve hassadan göz ağrısına okurlarsa dehal def olur.

89)ŞEMS suresini yirmi bir kerre okuyan butun korkularından emin olur.

90)LEYL suresini yedi kerre okuyanın gece veya gündüz butun korkulu yerlerden ve korkulardan emin olur.

91)DUHA suresini her kım kırkbir kerre okursa çalınmıs malı eline geçer.

92)İNŞİRAH suresini her kım yeni elbise giydiği gün üç kerre okuyanın giydiği elbise mubarek olur.

93)TIYN suresini yetmiş kerre okuyan butun mahlukatın gözüne güzel görünür.

94)ALAK suresini buyukler huzuruna varacak kımse yedi kerre okursa haceti verilir ve kendisi mukerrem tutulur.

95)KADR suresini her kım ramzan gecesi bın kerre okursa ALLAH'u sübhanehu ve tealayı ruyasında görür pazartesi gecesi bes yüz defa okuyan nebii ekremi mana aleminde görür ve bağlı işleri feth olur.

96)BEYYİNE suresini okuyan kımse düşman şerrinden emin olur.

97)ZİLZAL suresini kırkbir kerre okuyanın düşmanları münhezim olur.

98)ADİYAT suresini okumaya devam eden kımse isabeti ayn dan yani şer nazardan emin olur.

99)KARİ-A suresini iki kişinin aralarını ıslah için okurlarsa sulh ve selamet neticelenir.

100)TEKASUR suresini okuyan kabir azabından emin olur.

101)ASR suresini yetmiş kerre okuyanın sıkıntıları def'olur.

102)HUMEZE suresini yirmi kerre okuyan gambaz ve hasetçilerin şerlerinden halas olur.

103)Fİl suresini akşam ile yatsı arasında iki yüz elli kere okuayanın düşmanı def olur.

104)KUREYŞ suresini yedi kere okuyan kimse kendisini fenalık edebilecek kişinin korkusundan emin olur yiyecek ve içeceğe okunur ve üflenirse bereketli olur.

105)MA'UN suresini kırk bir kere küçük çocuk üzerine okurlarsa Hak teala o yavruyu afetlerdeb ve beliyyelerden hıfzeder.

106)KEVSER suresini bin kere okuyan kimse Kevser şarabından RESul-ü ekremin mübarek elleriyle içmek nasip olur.

107)KAFİRUN suresini günde üç kere okuyan bütün belalardan emin olur.

108)NASR suresini üç kere okuyanın iymanını Hak sübhanehu ve teala şeytanın şerrinden saklar ahirete iman ile göçer.

109)TEBBET suresini bin kere okuyan düşmanlarına galib gelir.

110)İHLAS suresini haksız olarak hapsedilenler için bin kere okurlarsa Hak teala o kimseyi hapisten halas eder.

111)FELAK suresini her namaz sonunda üç kere okuyan kimse semavi belalardan ve dünya kazalarından emin olur.

112)NAS suresini felak ile birlikte her namaz sonrası üçer kere okuyan kimse affat-ı semavviye ve araziyeden ve cümle belalardan hasretçilerin şerrlerinden ve gammazların dillerinden kötü nazardan büyücülerden ve sihirden v e hiylekarlardan hile ve mekirlerinden cin ve şeytanların vesvesesinden korunurlar.
Esselamün aleyküm dua ile.Yazar :fakurullah
15 Ocak 2012 | 14:48:05

Allah razı olsun canım ablam böyle önemli konuyu gonlumungulu ailesiyle paylaştığın için allahım daim senden hoşnut olsun inşaallah


_________________
Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.

Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75


Yazar :sema
2 Ekim 2017 | 22:55:20

Allah razı olsunYazar :Sevdali1
Şu an sayfamızdasınız Hangi Sure neye iyi gelir

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group