Hadislerle Kıyamet Alâmetleri6 Ocak 2012 | 00:58:19

Kıyamet yaklaştı..
ve ay yarıldı..
(Kamer / 1)

Kıyamet alâmetleri,birbirini takiben meydana gelir.Bir dizideki boncukların art arda kopması gibi..
(Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167)

Fakirler çoğalacak..
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak..
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440)

Zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir..
(Buhari, Tecrid'i 1/16)

Fuhuş açık olmadan..kıyamet kopmaz..
(Ramuz-El Ehadis, 91/7)

Erkekler kadınlara benzeyecek;kadınlar erkeklere benzeyecek..
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 451)

Erkekler erkeklerle,kadınlar kadınlarla yetindiklerinde..kıyamet yaklaşmış olacaktır...
(Ramuz-El Ehadis, 448/8; Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

Kıyamet yaklaşınca,kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar..haya ortadan kalkar...
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97)

İnsanlara bir zaman gelir ki Kuran-ı Kerim bir vadide,insanlar başka bir vadide olurlar..
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 23)

İnsanlara bir zaman gelecektir ki Kuran-ı Kerim'in yalnız resmi,İslam'ın yalnız ismi kalacaktır..Onlar İslam'dan en uzak insanlar oldukları hâlde İslami isimlerle isimlenecekler,mescitleri görünüşte mamur olduğu hâlde hidayet yönünden harap olacaktır..

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 24)

Peygamber şöyle dedi:"İlim insanlardan alınacak."

Ziyad şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, biz Kuran'ı okuduk ve okuyoruz; hanımlarımıza ve çocuklarımıza da okutuyoruz.Bu ilim bizden nasıl alınacak?"

Peygamber şöyle buyurdu: "Yahudilerin Tevrat'ı ve Hıristiyanların İncil'i hakkında bilgin yok mudur?..Onlar o kadar Tevrat ve İncil okudular,hani onlarda bundan birşey kaldı mı?.."
(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 483)

Bundan sonra birtakım,Kuran okuyan,fakat okudukları dillerinde kalan,kalplerine inmeyen insanların
türeyeceği bir zaman gelecektir..

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 61)

Kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar olacaktır.Bu karışıklıklar içinde kişi,mümin olarak sabahlayıp kâfir olarak akşamlayacak,mümin olarak akşamlayıp kâfir olarak sabahlayacaktır...
(Kur'an ve Sünnette Kiyamet ve Ahiret, s. 155)

Ahir Zaman'da kurt okuyucular olacak..Kim o zamana yetişirse, şerlerinden Allah'a sığınsın..Onlar çok kokmuş insanlardır..Riyakarlık (ikiyüzlülük) hakim olacak;riya (ikiyüzlülük) ve gösterişten utanılmayacak..
(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470)

Alimler,ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğinde,dini dünyalık karşılığında sattıklarında..hükmü sattıklarında…kıyamet yaklaşmış olacaktır...
(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

Ahir Zaman'da öyle adamlar çıkacak ki;dinlerini dünya menfaatleri karşılığında satacaklardır..Bunlar yumuşak görünmek için koyun postuna bürünecekler..dilleri şekerden tatlı,fakat kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır...
(Tirmizi, Zühd, 60)

Sığırların dilleriyle yalayarak yediği gibi,dilleriyle geçimlerini temin eden birtakım insanlar ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz..
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 101)

Kuran-ı Kerim'in şarkı söylercesine okunup haz duyulduğu, hatta kişi alim olmadığı halde,bu okuyuşundan dolayı itibar gördüğü zaman..
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 31)

İnsanlara bir zaman gelir ki camilerinde toplanıp namaz kılarlar.Fakat aralarında mümin bulunmaz..
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 17)

Haram olan şeylerin helal sayılması;kıyamet alametlerindendir..
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

Kıyamet yaklaşınca ölçü ve tartılarda hile yapılır..
(Ramuz-El Ehadis, 33/7)

Rüşvetlerin alınması,kıyamet alametlerindendir..
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

Kıyamet alametlerindendir:faizin aşikâr olması..
(Ramuz-El Ehadis, 448/8)

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, faiz yemeyen adam kalmaz..Onu yemese bile,kendisine tozu isabet eder...
(Ramuz-El Ehadis, 360/8, 503/7)

Ahir Zaman'da ümmetim içerisinde en az bulunacak olan:helâl para ve kendisine güvenilir arkadaştır..
(Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/71)

İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki zenginler tenezzüh (seyahat) için,orta halliler ticaret için,onların kurraları (alimleri) riya ve gösteriş için, fakirleri ise dilenmek için hac ederler..
(Ramuz-El Ehadis, 503/8)

Dünyada alçak oğlu alçak kimseler,insanların en mutlusu oluncaya kadar kıyamet kopmayacaktır...
(Tirmizi, Fiten, 37)

Zengine itibar edilip kendinden daha üstün kişiler ona ayağa kalktıklarında ve ona selam verdiklerinde..kıyamet yaklaşmış demektir...
(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480-481)

Selam,halka değil de özel insanlara verilinceye kadar kıyamet kopmaz..
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 470)

Kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi..kıyamet alametlerindendir...
(Ramuz-El Ehadis, 121/4)

Komşular arasında geçimsizliğin yaygın hale gelmesi kıyamet alâmetlerindendir..
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 86)

Kıyametten hemen önce..akraba ile ilişkiler kesilir...
(Ramuz-El Ehadis, 448/7)

Boşanmaların çoğalması,kıyamet alametlerindendir..
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455)

Kıyamet yaklaşınca gayri meşru çocuklar çoğalır...
(Ramuz-El Ehadis, 33/7)

İnsanlarda cimrilik ve hırs artacak...
(Müslim, İmare, 176; İbni Mace,Fiten, 24)

Kişinin annesine isyan etmesi,babasına sıkıntı vermesi..
(Tirmizi, Fiten, 38)

Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde,küçükler de büyüklerine saygı göstermediklerinde..çocuk öfkeli olduğunda…kıyamet yaklaşmış olacaktır...
(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

Cinayetler artmadıkça kıyamet kopmaz..
(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

Kıyamet yaklaştı..Halbuki insanlar,dünyaya karşı ancak hırslarını arttırıyorlar, Allah'tan da uzaklaşıyorlar..
(Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/57)

Son zamanlarda türeyen;birbirleriyle karşılaştıkları zaman selamları lanetleşmeden ibaret olan sarhoş ve asi bir nesil (ortaya çıkmadıkça)
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 54)

Dedikoducuların,gıybetçilerin ve alaycıların artması kıyamet alâmetlerindendir...
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93)

Kıyamet yaklaşınca o devrin en itibarlıları,yaltaklık ve dalkavukluk yapanlardır..
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97)

Kıyametin yaklaşmasına doğru okuryazar çoğalır..
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93; Ramuz-El Ehadis, 1/121)

Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe kıyamet kopmaz..(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır:yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak...
(Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır:zaman daralacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak..
(Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)

Zaman kısalıp;sene,ay,ay hafta,hafta gün,gün saat,saat de ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz..
(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 95)

Kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça…kıyamet kopmaz..
(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471)

Dünya hercü merc içinde kaldığında,fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde,bazıları bazılarına hücum ettiğinde..
(Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır:ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek…
(Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392)

Kıyametin hemen yakınında,anarşi ve kargaşa günleri vardır..
(Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492)

O günün alâmeti:Semadan(gökyüzünden) bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir...
(El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53)

O günün alâmeti,semada (gökyüzünde) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el'dir..
(Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 69)

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır:depremler çoğalacak..
(Ramuz-El Ehadis, 476/11)

Kıyametten önce bir büyük hadise vardır:zelzeleli yıllar...
(Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Büyük şehirler,sanki dün yokmuş gibi helâk olur..
(Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)

Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar.Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar).Kıyamet kendilerine gelip çatınca,öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?..
(Muhammed / 18)

alıntı.Yazar :Eslem_Sare
Mesaj: 100+

6 Ocak 2012 | 21:53:20

Rabbim sizden daima razı olsun kardeşim; kıyamey alemetleri konusunu paylaştığınız için..... Mesaj konusu: Hadislerle Kıyamet AlâmetleriKıyamet yaklaştı.. ve ay yarıldı.. (Kamer / 1) Kıyamet alâmetleri,birbirini takiben meydana gelir.Bir dizideki boncukların art arda kopması gibi.. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167) Fakirler çoğalacak.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455) Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440) Zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir.. (Buhari, Tecrid'i 1/16) Fuhuş açık olmadan..kıyamet kopmaz.. (Ramuz-El Ehadis, 91/7) Erkekler kadınlara benzeyecek;kadınlar erkeklere benzeyecek.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 451) Erkekler erkeklerle,kadınlar kadınlarla yetindiklerinde..kıyamet yaklaşmış olacaktır... (Ramuz-El Ehadis, 448/8; Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480) Kıyamet yaklaşınca,kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar..haya ortadan kalkar... (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97) İnsanlara bir zaman gelir ki Kuran-ı Kerim bir vadide,insanlar başka bir vadide olurlar.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 23) İnsanlara bir zaman gelecektir ki Kuran-ı Kerim'in yalnız resmi,İslam'ın yalnız ismi kalacaktır..Onlar İslam'dan en uzak insanlar oldukları hâlde İslami isimlerle isimlenecekler,mescitleri görünüşte mamur olduğu hâlde hidayet yönünden harap olacaktır.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 24) Peygamber şöyle dedi:"İlim insanlardan alınacak." Ziyad şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, biz Kuran'ı okuduk ve okuyoruz; hanımlarımıza ve çocuklarımıza da okutuyoruz.Bu ilim bizden nasıl alınacak?" Peygamber şöyle buyurdu: "Yahudilerin Tevrat'ı ve Hıristiyanların İncil'i hakkında bilgin yok mudur?..Onlar o kadar Tevrat ve İncil okudular,hani onlarda bundan birşey kaldı mı?.." (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 483) Bundan sonra birtakım,Kuran okuyan,fakat okudukları dillerinde kalan,kalplerine inmeyen insanların türeyeceği bir zaman gelecektir.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 61) Kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar olacaktır.Bu karışıklıklar içinde kişi,mümin olarak sabahlayıp kâfir olarak akşamlayacak,mümin olarak akşamlayıp kâfir olarak sabahlayacaktır... (Kur'an ve Sünnette Kiyamet ve Ahiret, s. 155) Ahir Zaman'da kurt okuyucular olacak..Kim o zamana yetişirse, şerlerinden Allah'a sığınsın..Onlar çok kokmuş insanlardır..Riyakarlık (ikiyüzlülük) hakim olacak;riya (ikiyüzlülük) ve gösterişten utanılmayacak.. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470) Alimler,ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğinde,dini dünyalık karşılığında sattıklarında..hükmü sattıklarında…kıyamet yaklaşmış olacaktır... (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480) Ahir Zaman'da öyle adamlar çıkacak ki;dinlerini dünya menfaatleri karşılığında satacaklardır..Bunlar yumuşak görünmek için koyun postuna bürünecekler..dilleri şekerden tatlı,fakat kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır... (Tirmizi, Zühd, 60) Sığırların dilleriyle yalayarak yediği gibi,dilleriyle geçimlerini temin eden birtakım insanlar ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 101) Kuran-ı Kerim'in şarkı söylercesine okunup haz duyulduğu, hatta kişi alim olmadığı halde,bu okuyuşundan dolayı itibar gördüğü zaman.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 31) İnsanlara bir zaman gelir ki camilerinde toplanıp namaz kılarlar.Fakat aralarında mümin bulunmaz.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 17) Haram olan şeylerin helal sayılması;kıyamet alametlerindendir.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454) Kıyamet yaklaşınca ölçü ve tartılarda hile yapılır.. (Ramuz-El Ehadis, 33/7) Rüşvetlerin alınması,kıyamet alametlerindendir.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454) Kıyamet alametlerindendir:faizin aşikâr olması.. (Ramuz-El Ehadis, 448/8) İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, faiz yemeyen adam kalmaz..Onu yemese bile,kendisine tozu isabet eder... (Ramuz-El Ehadis, 360/8, 503/7) Ahir Zaman'da ümmetim içerisinde en az bulunacak olan:helâl para ve kendisine güvenilir arkadaştır.. (Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/71) İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki zenginler tenezzüh (seyahat) için,orta halliler ticaret için,onların kurraları (alimleri) riya ve gösteriş için, fakirleri ise dilenmek için hac ederler.. (Ramuz-El Ehadis, 503/8) Dünyada alçak oğlu alçak kimseler,insanların en mutlusu oluncaya kadar kıyamet kopmayacaktır... (Tirmizi, Fiten, 37) Zengine itibar edilip kendinden daha üstün kişiler ona ayağa kalktıklarında ve ona selam verdiklerinde..kıyamet yaklaşmış demektir... (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480-481) Selam,halka değil de özel insanlara verilinceye kadar kıyamet kopmaz.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 470) Kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi..kıyamet alametlerindendir... (Ramuz-El Ehadis, 121/4) Komşular arasında geçimsizliğin yaygın hale gelmesi kıyamet alâmetlerindendir.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 86) Kıyametten hemen önce..akraba ile ilişkiler kesilir... (Ramuz-El Ehadis, 448/7) Boşanmaların çoğalması,kıyamet alametlerindendir.. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455) Kıyamet yaklaşınca gayri meşru çocuklar çoğalır... (Ramuz-El Ehadis, 33/7) İnsanlarda cimrilik ve hırs artacak... (Müslim, İmare, 176; İbni Mace,Fiten, 24) Kişinin annesine isyan etmesi,babasına sıkıntı vermesi.. (Tirmizi, Fiten, 38) Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde,küçükler de büyüklerine saygı göstermediklerinde..çocuk öfkeli olduğunda…kıyamet yaklaşmış olacaktır... (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480) Cinayetler artmadıkça kıyamet kopmaz.. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468) Kıyamet yaklaştı..Halbuki insanlar,dünyaya karşı ancak hırslarını arttırıyorlar, Allah'tan da uzaklaşıyorlar.. (Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/57) Son zamanlarda türeyen;birbirleriyle karşılaştıkları zaman selamları lanetleşmeden ibaret olan sarhoş ve asi bir nesil (ortaya çıkmadıkça) (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 54) Dedikoducuların,gıybetçilerin ve alaycıların artması kıyamet alâmetlerindendir... (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93) Kıyamet yaklaşınca o devrin en itibarlıları,yaltaklık ve dalkavukluk yapanlardır.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97) Kıyametin yaklaşmasına doğru okuryazar çoğalır.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93; Ramuz-El Ehadis, 1/121) Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe kıyamet kopmaz..(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468) Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır:yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak... (Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313) Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır:zaman daralacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.. (Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313) Zaman kısalıp;sene,ay,ay hafta,hafta gün,gün saat,saat de ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz.. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 95) Kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça…kıyamet kopmaz.. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471) Dünya hercü merc içinde kaldığında,fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde,bazıları bazılarına hücum ettiğinde.. (Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454) Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır:ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek… (Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392) Kıyametin hemen yakınında,anarşi ve kargaşa günleri vardır.. (Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492) O günün alâmeti:Semadan(gökyüzünden) bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir... (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53) O günün alâmeti,semada (gökyüzünde) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el'dir.. (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 69) Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır:depremler çoğalacak.. (Ramuz-El Ehadis, 476/11) Kıyametten önce bir büyük hadise vardır:zelzeleli yıllar... (Ramuz-El Ehadis, 187/2) Büyük şehirler,sanki dün yokmuş gibi helâk olur.. (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38) Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar.Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar).Kıyamet kendilerine gelip çatınca,öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?.. (Muhammed / 18) alıntı.


_________________
Unutulmuş, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Değerlerimizi, Okuyalım, Anlayalım, Anlatalım, Uygulayalım, Uygulanmasına ve Yayılmasına Vesile Olalım...(ALLAH Hepimizden Razı Olsun)amin.


Yazar :bey32
Forum Yöneticisi

18 Nisan 2016 | 23:18:50

Allah razı olsunYazar :gonlumungulu
Mesaj: 1000+Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group