Mübarek Ramazan Ayında Yetimlere Yardım Etmek

28 Ağustos 2009 | 14:55:16

Online bağış yapmak için https://www.ihh.org.tr/bagis/?quick=125 Tıklayınız .

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yıl da yurt içi ve yurt dışı Ramazan faaliyetlerinde öncelikle yetimlere ve ailelerine destek olacak; yetim iftarları düzenleyecek; yetimlere eğitim ve kırtasiye yardımında bulunacak; yetimlere bayramlık giysiler hediye edecektir. İhtiyaç görülen yerlerde yetimler için nakdi yardımlarda bulunacaktır

Siz de; yetim fonuna nakdi destekte bulunabilir, onlara yardım elinizi uzatabilirsiniz.


Sponsor Aile Sistemi

İHH İnsani Yardım Vakfı, yurt içi ve yurt dışında çalışmalarda bulunduğu acil yardım bölgelerinde -SAVAŞ, DOĞAL AFET ve YOKSULLUK yaşanan yerlerde- yetimlere yönelik dönemsel ve sürekli destekte bulunmakta; yetimlerin BARINMA, GIDA, GİYSİ, EĞİTİM ve SAĞLIK gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Vakfımız bu çalışmalarla savaşın ve kaosun etkilediği Ortadoğu ülkelerinde zor şartlar altında hayat mücadelesi veren yetimlere ulaşarak güvenliklerini sağlayıp temel ihtiyaçlarını karşılamada onlara destek olmayı, açlık ve yoksulluğun yaşandığı bölgelerdeki yetim çocukları koruyup güvence altına almayı ve yetimlerin eğitimlerine destek olarak yaşadıkları bölgelerin geleceği için eğitimli bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Sizler de bu alandaki çalışmalarımıza çeşitli şekillerde katılabilir, projemize destek verebilirsiniz.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çalışma yaptığı bölgelerdeki yetimlerin aylık masrafı ortalama olarak 70 YTL’dir. Bu bağlamda hayata geçirilen “Sponsor Aile Projesi” ile en az 6 aylık, 1 yıllık veya 1 yıldan fazla olmak şartıyla düzenli bağışta bulunabilecek olan siz bağışçılarımızın “Yetim Sponsorluk Formu”nu doldurarak ilgili birime iletmeleri yeterli olacaktır.

“Sponsor Aile Projesi” kapsamında bağışçılarımıza destekledikleri yetimin ülkesi, şehri, yaşı, adı ve fotoğrafını içeren bilgi formları gönderilmektedir.

Başvuruda bulunan kişi, formda beyan ettiği şekilde (6 aylık, 1 yıllık, 1 yıldan fazla) bir veya birden fazla yetime desteğini yine bu formda uygun gördüğü yöntemle (elden, kredi kartı, telebağış vb.) Yetim Fonu’na ulaştırır.

Yetim çocuklar için maddi yardımlar dışında gıda, giysi, eğitim malzemesi vb. şekillerde ayni yardım bağışında da bulunabilirsiniz. Ayni yardım olarak vakfımıza ulaştıracağınız malzemelerin kullanılmamış olması gerekmektedir.

Bir yetimin aylık gideri ortalama 70 YTL’dir. Fakat yetimler için oluşturulan “Yetim Fonu”na bir yıllık yardım miktarı olan 840 YTL’yi bağışlayabilir veya imkanlarınız ölçüsünde her türlü bağış ve desteği sağlayabilirsiniz.

Bir yetimin bir aylık ihtiyacını online olarak karşılamak için lütfen


Online bağış yapmak için https://www.ihh.org.tr/bagis/?quick=125 Tıklayınız .Yazar :gonlumungulu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group