Güneş Tutulması - Ne zaman Güneş tutulması olur

9 Temmuz 2008 | 17:08:19


Güneş tutulması, Güneş'in önünden Ay' geçer. 3 gök cismi aynı hizaya gelir ve Ay Güneş ile Dünya'nın arasına girer. Buna Güneş tutulması denir. Tutulma sırasında asla çıplak göz ile bakılmamalıdır


Tutulma Türleri

4 çeşit tutulma türü vardır.

Tam Tutulma, Güneş'in Ay tarafından tamamen kapatılmasıyla oluşur.
Halkalı Tutulma, Güneş ve Ay aynı hizaya gelir, ancak bazen belli ölçüde Ay, Güneşten daha küçük görünür. Böyle oluşan görüntü halkaya ya da yüzüğe benzer.
Hibrid Tutulma, tam ve halkalı tutulma arasındadır. Dünya yüzeyinden tam tutulma gibi görülür. Ancak değildir. Çok nadiren hibrid tutulma gerçekleşir.
Parçalı Tutulma, Güneş ve Ay aynı hizada olmazsa Güneş'in bir kısmı karanlık görünür. Bu tutulmada gölge konisi Dünya yüzeyiyle kesişmez

Güneş tutulması tarih boyunca insanların dikkatini çekmiş ve merakla izlenmiştir. M.Ö. 2500-3500 yıllarına ait olduğu tahmin edilen eski Hint ve Çin kaynaklarında Güneş tutulması ile ilgili bilgilere rastlanmaktadır. Yine M.Ö. 2000 yıllarına dayanan bir Çin efsanesine göre Güneş tutulması uğursuz sayıldığından, onu yutan ejderha atılan oklarla avlanmak isteniyordu. Bunun için de, astronomlar önceden güneş tutulmasının tarihini hesaplamak zorundaydı. Bu görevi yapmadıklarından, iki astronomun başının kral tarafından kesildiği rivayet edilmektedir. Yine Milattan önceki yıllarda Babil ve Milatlı astronomların da güneş tutulma zamanını önceden belirlemeye çalıştıkları bilinmektedir.
Eldeki mevcut kaynaklara göre, M.S. İkinci yüzyılda Güneş tutulması zamanını doğruya yakın hesaplayan kişi Mısırlı Clavde'dir. Bu kişinin geliştirdiği yöntem, tam kesin olmamakla birlikte, Güneş tutulmasının tarihini, saatini, süresini, kısmî ya da tam olup olmayacağını belirlemede 17. yüzyıla kadar kullanılmıştır.

Bugün ise yüzlerce yıl sonra meydana gelecek Güneş tutulması olaylarının tarihleri, saatleri, yer yüzünün nerelerinden gözlenebileceği gibi bilgiler kesin olarak hesaplanabilmektedir. Zira kâinatta hiçbir şey, hesapsız, ölçüsüz, başıboş değildir. Kur'ân Güneş ve Ay bir hesap ile hareket eder (55/5) demektedir. Bu ifade Allah'ın ilmini ve kudretini gösterdiği gibi insanları da bu hesaplan anlamaya teşvik etmektedir.

Güneş tutulması dediğimiz olay, Güneş-Ay-Dünya üçlüsünün uzayda aynı düzlemde, aynı doğrultuda bulunması olayıdır. Bu konumda iken Güneş'le Dünya arasına Ay girdiğinden Dünya Ay'ın gölge konisi içine düşmüş olur. Ay Dünya'ya nispetle daha küçük olduğundan, Ay'ın gölge konisi Dünya'yı tamamıyla içine almaz. O nedenle Güneş tutulması Dünya üzerinde sadece bu gölgenin düştüğü şeritten görülebilir.

Her yüzyılda ortalama 237 Güneş tutulması meydana gelir; bunların yaklaşık dörtte biri tam güneş tutulmasıdır. Astronomlar için Güneş tutulması Güneş fiziğinin anlaşılmasına ışık tutan bir lâboratuar vazifesi görmekte ve bu sayede Güneş hakkında yeni bilgiler elde edilebilmektedir.

Tutulma esnasında güneşe çıplak gözle bakmak tehlikelidir. Bazı ülkelerde ışığı süzerek güvenli bir gözleme imkânı sağlayan gözlükler imal edilmektedir. Güneş tutulmasını gözlemek isteyenler, gözlerinin sağlığı bakımından bu gözlükleri kullanmalıdırlar.
Yazar :WebMaster
Şu an sayfamızdasınız Güneş Tutulması - Ne zaman Güneş tutulması olur

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group