KAYIP BULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

24 Kasım 2019 | 22:50:09

Sual: Kaybolan, çalınan şeyleri bulmakta yardımcı olacak dualar var mıdır?
Cevap: Bu konuda İbni Âbidînde, Lukata bahsinin sonunda buyuruluyor ki:
“İbni Hacer ve Nevevî ve başkaları bildiriyor ki, kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, her gün yirmi beş kerre (Yâ câmi'annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî'âd icma' beynî ve beyne...) duasını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir.”

Bostân-ül-ârifîn sonunda deniyor ki:
“İbni Ömer buyurdu ki, bir şeyi kaybolan, çalınan kimse, her gün iki rekat namaz kılıp, selamdan sonra, (Allahümme yâ Hâdî ve yâ Râddeddâlleti, erdid aleyye dâlletî bi-izzetike ve sultânike fe-innehâ min fadlike ve atâike) okumalıdır.” İstiğfar duasını okumak da çok faydalıdır.Yazar :Sevdali1


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group