32 farz İmanın şartı ( 6 ) kaçtır nelerdir

18 Mart 2018 | 14:17:29Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi lazımdır. 32 farz İmanın şartı nelerdir şunlardır:

Daha Fazla bilgi için 32 Farz nelerdir Bakınız...

İmanın şartı: Altı (6)


İmanın Şartları
Allah Teâlâ’nın bizlere olan eşsiz lütuflarından en önemlisi imandır. Çünkü iman, bizleri hem dünya, hem de ahret saadetine kavuşturacak olan yegâne sermayemizdir.

"İman” sözlükte; bir şeyin doğruluğuna gönülden inanmak anlamına gelmektedir. Dini manada ise Allah'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)'ın Allah tarafından haber verdiği kesin olarak belli olan şeylerin doğru olduğuna tereddütsüz inanmaktır.

Ayet ve hadislere göre îman esasları altıdır. Bunlar; Yüce Allah'a, meleklerine, Allah'ın kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmektir. Bunlar, inanılması zorunlu esaslardır. Bu esasların hepsine inanmadıkça iman gerçekleşemez. Bunlardan herhangi birini inkâr etmek insanı dinden çıkarır. Kuran-ı Kerim’de yüce Rabbimiz bunu şu ayetle bildirmektedir.
“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Nisa 4/136
1-Allah'a inanmak
2- Meleklere inanmak
3- Kitaplara inanmak
4- Peygamberlere inanmak
5- Ahiret hayatına inanmak
6- Kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak
Kuran'ı Kerim:

"Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur."
Nisa 4/136

Hadisi Şerif :
"Allah için seven, Allah için nefret eden, Allah için veren, Allah için tutumlu olan, îmanını tamamlamıştır."

Ebû» Ümâme radıyAllahu anh. Ebû» Dâvud

İslamın şartı: Beş (5)
Namazın farzı: Oniki (12)
Abdestin farzı: Dört (4)
Guslün farzı: Üç (3)
Teyemmümün farzı: İki (2)
Teyemmümün farzına üç diyenler de vardır. Bu zaman, hepsi 33 farz olur.Yazar :Sevdali1
Mesaj: 1000+Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group