Derviş Nedir Ne Demek Kısaca

12 Mart 2018 | 22:35:25Soru : Derviş Nedir ?

Cevp : Farsça asıllı bir kelime olup, sözlükte "dilenci, yoksul, muhtaç" anlamına gelmektedir.Tasavvufta bir tarikat veya bir şeyhe bağlı olan mürid, sûfilerin hayat tarzına uygun bir hayat süren kişi demektir.Dervişlik bir riyazet ve mücâhede faaliyetiyle başlar. Bu dönemde yeme, içme, konuşma ve uyku en aza indirilerek sıkı bir perhize girilir; ibadet, zikir ve tefekkür artırılır; nefsin bayağı arzularına gem vurulmaya, disiplinli ve ölçülü yaşamaya, böylece manevî olgunluğa ve ruhî yüksekliğe ulaşılmaya çalışılır.

(M.C.)Yazar :Sevdali1
Mesaj: 1000+Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group