Adı Güzel, Kendi Güzel Muhammed

23 Ocak 2020 | 22:24:10Adı Güzel, Kendi Güzel Muhammed

Canım kurban olsun Senin yoluna

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Şefaat eyle Sen, kemter kuluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mü’min olanların çoktur cefası,

Âhirette olur zevk u safası,

On sekiz bin âlemin Mustafa’sı,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyran eyleyen,

Kürsi’nin üstünde cevlân eyleyen,

Mi’racında ümmetini dileyen,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Ol çâriyâr ânın gökçek yâridir,

Ânı seven günahlardan berîdir,

On sekiz bin âlemin serveridir,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız

Sana uymayanlar gider imansız,

Âşık Yunus neyler dünyayı Sensiz

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Y u n u s E m r eYazar :Sevdali1
Mesaj: 1000+Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group