Gönlümün Gülü, sayfamizda, Vacip Oruç hakkinda bilgier sayfamızda öğrenelim

( Vacip Oruç )

Nâfile olarak tutulan, sonradan bozulan orucun kazâsı vâcibdir. Nezir oruçları da vâcib oruçlardandır.

Meselâ, "Şu iş şöyle olursa şu kadar gün oruç tutacağım" diye oruç tutmaya söz vermiş bir adamın, dileği gerçekleştiği zaman, bu oruçları tutması vâcib olur.

Nezir (adak), kişinin dinen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesidir.

Kişi, oruç tutmayı adamışsa, bu adak orucunu tutması vâciptir. Adak adanırken, orucun tutulacağı gün belirlenmişse,

meselâ falan ayın falan günü gibi, bu muayyen bir vâcip olur ve orucun belirlenen günde tutulması gerekir. Nezredilen itikâf orucu da

belirli günde tutulacağı için muayyen vâcip sayılır. Orucun tutulacağı gün belirlenmemişse gayr-i muayyen vâcip olur ve dilediği mubah bir günde tutabilir.

Başlanmış nâfile bir orucun bozulması durumunda bunun kazâ edilmesi Hanefîler'e göre vâciptir.

Mâlikîler ise kazânın farz olduğunu söylemişlerdir. Şâfiî'ye ve Mâlik'ten başka bir rivayete göre ise, nâfile orucun kazâsı gerekmez.

Mübarek Kitabımız, Kur'an-ı Kerim'de orucun Nafile oluşunu bildiren aytette Yüce Allah ;

Ey iman edenler! Sizden öncekilere Nafile kılındığı gibi, sizin üzerinize de oruç Nafile kılındı, ta ki korunuasınız . Bakara Suresi 183

Gönlümün Gülü Oruc Benzer Konular

Gönlümün Gülü Oruc sayfasında, Vacip Oruç hakkında bilgiler edindiniz , sayfa hakkında öneri ve yorumlarınız varsa ana sayfada ziyaretçi defterine yazabilirsiniz