secde.gif (316×200)

Namazın İçindeki Farzlar , Secde hakkında bilgi

Secde (Sücûd): Rükû'dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır.

Secde sözlükte "itaat, teslimiyet ve tevazu içinde eğilmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek" anlamına gelir.

 Namazın her rek`atında belirli uzuvları yere veya yere bitişik bir mahalle koyarak iki defa yere kapanmak namazın rükünlerindendir.

 Hz. Peygamber'in uygulamasına en uygun secde yüz, eller, dizler ve ayak parmaklarının üzerine olmak üzere yedi uzuv üzerinde yapılanıdır. Bununla birlikte bunlardan bir kısmı ile yetinildiğinde secdenin geçerli olup olmayacağı konusunda mezhepler arasında farklılıklar vardır. Hanefî mezhebinde farz olan, alnın ve ayakların hiç değilse bir ayağın yere dayanmasıdır. Burnun konması vâcip, ellerin ve dizlerin konması ise sünnettir. Tercih edilen görüşe göre, bir ayağın sadece bir parmağını veya sadece üstünü yere koymak yeterli değildir. Yine bir mazeret (özür) yokken alnı yere değdirmeden sadece burun üzerine secde yeterli olmaz.
Hanefîler'den Züfer ile Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde, yedi uzvun (eller, ayaklar, dizler ve yüz) her birinin bir kısmının yere değdirilmesi farzdır. Şâfiîler'e göre avuç içlerinin ve ayak parmaklarının alt taraflarının yere gelmesi gerekir. Mâlikî mezhebinde farz olan, secdenin alnın bir kısmı üzerinde yapılmasıdır. Özür sebebiyle bunu yapamayan ima ile secde eder. Sadece burnun üzerine secde edilmesi yeterli değildir.
Secdede ve iki secde arasında bir miktar beklemek (tume'nîne), rükûdaki tume'nînenin hükmüyle aynıdır.


Kaynak : Diyanet İslam ilmihalı

Secde: "Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak,

 kollarını yerden kalkık bulundururlar.

 Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve

 parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.
 
Kadınlar, secdede kollarını yanlarına

 bitişik halde bulundururlar.

 Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve

 parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.
İki secde arası oturuş: "Allahü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Erkekler,

sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur,

 sağ ayak parmakları kıbleye

 yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar,

 ayaklarını yatık olarak

 sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.
Kategori :Namazın İçindeki Farzlar ( Secde )
namazOkuma sayısı:229