Anasayfa > Oruç > Orucun Niyeti Oruç Tutarken Nasıl Niyet Edilir

Gönlümün Gülü, sayfamızda Orucun Niyeti Oruç Tutarken Nasıl Niyet Edilir hakkında bilgiler yer almaktadır.

Niyet, insan yapacağı işin bilincinde olması demektir.
Niyet bütün ibadetlerde temel arttr. Niyet edilmeden
yaplan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun
Allah’n emri ile srf O’nun rızasını kazanmak için
kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. irade ve bilinç
ise niyetsiz gerçeklemez. Orucun esasn oluturan, “gü-
nün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilikiden uzak
durmak” işini âdet ya da perhizden ayran ey niyettir.
Hz. Peygamber Efendimiz,

“Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için
ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,
1)
Ramazan aynda ve diğer zamanlarda tutulan her oruç
için ayr ayr niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan
oruç müstakil bir ibadettir.
“Niyet”, yaplmas arzu edilen iin zihnen ve kalben
bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura
kalkmak da niyet yerine geçer.
Niyetin dil ile ifade edilmesi art değildir. Fakat dil
ile ifadesi menduptur.
“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş
nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunlarn
ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca
niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak
olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim”
demekle veya içinden geçirmekle niyet etmi olur. Diğer
oruçlar da böyledir.
afiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruç-
lar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken,
orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela
Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan
falan orucuma niyet ettim”, “adadım orucu tutmaya niyet
ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” eklinde,
tutulacak orucu açkça belirtmek gerekir. (şirâzî, II, 600–
601)
Ramazan orucuna yahut muayyen bir adak orucuna,
nafile oruç niyeti ile balansa bile, tutulan oruç Ramazan
orucu yahut adak orucu olarak tutulmu olur.

Ramazan aynda yolcu olan bir kimse “Ramazan orucuna”
eklinde değil de sadece “Oruç tutmaya niyet ettim”
diye niyet ederse tuttuğu oruç yine Ramazan orucu
olarak tutulmu olur.
Ayn kimse, Ramazan orucuna değil de kefaret ve
Ramazan orucunun kazasna veya adak orucuna niyet ederse
Ebû Hanife’ye göre niyetlendiği oruç geçerli olur.
imam Muhammed, imam Ebû Yusuf ve imam Şafiî’ye
göre, bu oruçlar geçerli olmaz. (şirâzî, II, 600–601)
“Niyetin vakti” güneşin batışı ile başlar imsak vaktine
kadar devam eder.
Genel kural bu olmakla birlikte vaktinde tutulacak
Ramazan orucu ile günü belirlenmi adak oruçlar ve
mutlak nafile oruçlar için niyetin son zaman daha da genitir.
Bu oruçlara imsak vaktinden sonra, oruca aykr
bir ey yapmam olmak kaydyla o gün zeval vakti öncesine
yani öğle ezanna on dakika kalana kadar niyet edilebilir.

Kaza ve kefaret oruçlar ile günü belirlenmemi adak
oruçlar için niyetin son vakti, imsaktan hemen önceki
vakittir. Niyet imsaktan sonraya braklrsa bu oruçlar ge-
çerli olmaz. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.s.),

“imsaktan önce niyet etmeyen kimse oruç tutmamış
demektir” buyurmutur. (Nesaî, “Sıyam”, 68)
Niyet ile imsak arasında bir ey yemek içmek oruca
zarar vermez. Kaynak Diyanet Oruç ilmihaliGönlümün Gülü Oruc Benzer Konular

Gönlümün Gülü Oruc sayfasında, Oruç hakkında bilgiler edindiniz , sayfa hakkında öneri ve yorumlarınız varsa ana sayfada ziyaretçi defterine yazabilirsiniz