Namazın Farzları Namazın Şartları ve Namazın Rükünleri

( Namazın Farzları) Nelerdir Gönlümün Gülü sayfamızda.

Namaz'ın Farzları

Namazın farzları on ikidir. Bunların altısı namazın dışında olup önceden yaplıması gereken farzlardır.

Bunlara "Namazın Şartları" denir. Altısıda namazın içindedir Bunlara da "Namazın Rükünleri" denir. Namaz sahih

olması için bu farzların yerine getirilmesi gerekir.

a) Namazın Şartları
1. Hadesten tahâret
2. Necâsetten tahâret
3. Setr-i avret
4. İstikbâl-i kıble
5. Vakit
6. Niyet


b) Namazın Rükünleri
1. İftitah tekbiri
2. Kıyam
3. Kıraat
4. Rükû
5. Secde
6. Ka`de-i ahîre şeklinde sıralanır.


Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir. Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta`dîl-i erkân Ebû Yûsuf'a ve Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun`ih) Ebû Hanîfe'ye göre bir rükündür. Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.


Namaz'la ilgili bir ayet.

Kur'an-ı Kerim Bakara Sûresinin 153. Ayetinde

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Gönlümün Gülü Namaz'la ilgili diger konular

Gönlümün Gülü sayfamizda Namazın Farzları hakkinda bilgiler edindiniz , sayfa hakkinda öneri ve yorumlariniz varsa ana sayfada ziyaretçi defterine yazabilirsiniz