Namaz'da Okunan Sureler bilgisi sayfamizda.

( Namazda Okunan Sureler ) Gönlün Gülü sayfamızda

( Namaz'da Okunan Sureler ) Gönlün Gülü sayfamızda.

Yüce Allah : "Ona tertemiz (abdestli) olanlardan başkası dokunamaz." Vâkı'a Sûresi 79

Kur'an-ı Kerim
Euzu Billahi Minesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Fatiha Sûresi Arapça Okunuşu

Fatiha Suresi
Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm Elhamdü lillâhi Rabbil´alemin. Er-Rahmâni´r-Rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na´büdü ve iyyâke nesta´în, İhdinas-sırâtal müstakîm. Sırâtallezine en´amte aleyhim, ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.(Amin)

Fatiha Sûresi ( Meali ) Anlamı :Hamd, âlemlerin Rabbi, esirgeyen bağışlayan ve Din(kıyamet) Günü´nün sahibi olan Allah´a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna ulaştır. (Amin)


Fil Sûresi Arapça Okunuşu


Fil Suresi
Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm Elem tera keyfe fe´ale Rabbüke biashâbilfîl. Elem yec´al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece´alehüm ke´asfin me´kûl..
Fil Sûresi ( Meali ) Anlamı :(Ey Muhammed! Kâbe´yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.Kureyş Sûresi Arapça Okunuşu

Kureyş Suresi


Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm Li´î lâfi Kurayş´in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya´büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et´amehüm min cû´in ve âmenehüm min havf.

Fil Sûresi  ( Meali ) Anlamı : Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe´nin Rabbine kulluk etsinler.Mâun Sûresi Arapça Okunuşu


Maun Suresi


Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm Era´eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu´ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta´âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne´ûnelmâ´ûn..

Mâun Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.


Kevser Sûresi Arapça Okunuşu


Kevser Suresi


Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm İnnâ a´taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel´ebter.
Kevser Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.Kâfirûn Sûresi Arapça Okunuşu


Kafirun Suresi
Okunuşu:Bismillahirrahmânirrahîm Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a´büdü mâ ta´büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a´büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a´büd. Leküm dînüküm veliye dîn..

Kâfirûn Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.Nasr Sûresi Arapça Okunuşu


Nasr SuresiOkunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ..

Nasr Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) Allah´ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah´ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O´ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.Tebbet Sûresi Arapça Okunuşu


Tebbet Suresi
Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed..

Tebbet Sûresi ( Meali ) Anlamı : Ebû Leheb´in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.İhlas Sûresi Arapça Okunuşu


İhlas Suresi


Okunuşu:Bismillahirrahmânirrahîm Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. .

İhlas Sûresi ( Meali ) Anlamı :(Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O´na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O´na denk değildir.Felak Sûresi Arapça Okunuşu


Felak Suresi
Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm Kul e´ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil´ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. .

Felak Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.Nâs Sûresi Arapça Okunuşu


Nas Suresi
Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm Kul e´ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Nâs Sûresi ( Meali ) Anlamı : (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah´a sığınırım
Namaz'la ilgili bir ayet.

Kur'an-ı Kerim Bakara Sûresinin 153. Ayetinde

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Gönlümün Gülü Namaz'la ilgili diğer konular

Gönlümün Gülü sayfamizda Namazda Okunan Sureler hakkinda bilgiler edindiniz , sayfa hakkinda öneri ve yorumlariniz varsa ana sayfada ziyaretçi defterine yazabilirsiniz