Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla)

Namaz Çeçitleri Nelerdir

Namaz çeşitleri üçe ayrılır .

1 - Farz Namazlar : Farz Namazlar ikiye ayrılır

a) Farz-ı ayn olan namazlar: Beş vaktin farzı ile cuma namazı farz-ı ayn olan namazlardır.

b) Farz-ı kifaye olan namaz: Cenaze namazından ibarettir.

2- Vacip Namazlar:Vitir Namazı ile Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacip namazlardır.

3- Nafile Namazlar:Bunlar, farz ve vaciplerden başka olan namazlardır. Nafile Namazlar da; Sünnet ve Müstehap namazlar olmak üzere iki kısımdır.

Sünnet Namazlar

a)Sabah Namazın farzından önce iki rek'at sünnet

b)Öğle Namazın farzından önce dört rek'at sünnet, farzdan sonra iki rek'at sünnet

c)İkindi Namazın farzından önce dört rek'at sünnet

d)Akşam Namazın farzından sonra iki rek'at sünnet

e)Yatsı Namazın farzından önce dört rek'at sünnet , farzdan sonra iki rek'at sünnet

Sünnet Namazlar da "Sünnet-i Müekkede" ve "Sünnet-i Gayri Müekkede" olmak üzere ikiye ayrılır.

Bunlardan sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri ile yatsı namazın son sünneti, "Sünnet-i Müekkede" ikindinin sünneti ile yatsı namazın farzından önceki sünneti "Sünnet-i Gayri Müekkede" dir.

Müstahap  Olan Namazlar

Bunlar beş vakit namaza bağlı olmayıp diğer zamanlarda sevap kazanmak maksadıyla fazladan kılınan namazlardır. Bunlara " Mendup Namazlar " da denir. Teheccüd namazı, istihare namazı ve kuşluk namazı gibi

 

Namaz'la ilgili bir ayet.

Kur'an-ı Kerim  Bakara  Sûresinin 45. Ayetinde
 

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.

 

 

Namaz'la ilgili diğer konular.

Namaz Çeşitleri ,  Sayfasındasınız Namaz'ın Kılınışı Namaz Vakitleri
Farz Namazlar Namaz'ın Farzları Namaz Kimlere Farzdır
Vacip Namazlar Namaz'ın Sünnetleri Namaz'da Okunan Dualar
Nafile Namazlar Namaz'ın Rukünlari Namaz'da Okunan Kısa Sureler
Namaz'ın Şartları Namaz'ın Vacipleri Namazı Bozan Şeyler