Gönlümün Gülü, sayfamizda, Kunut Duaları,Kunut Duaları Okunduğu Yerler , Kunut DualarıTürkçe Anlamı , Kunut Duaları Arapça Okunuşu bilgier öğrenelim

( Rabbenağfirli Duası)


Kunut Duaları ;

Allâhumme İnnâ Nesteînuke Duası Türkçe Okunuşu : "Allâhumme inna nesteînuke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nu'minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleykel-hayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla'u ve netruku men-yefcuruk"


Allâhumme İnnâ Nesteînuke Duası Türkçe
Anlamı : (Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.)

Allâhumme İnnâ Nesteînuke Duası Arapça Okunuşu ;

Kunut Duaları - Allahumme İnna NesteinukeAllâhümme iyyâke na'büdü Duası Arapça Okunuşu ;

iyyakenabudu.gif (415×192)


Allâhümme iyyâke na'büdü Duası : Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Allâhümme iyyâke na'büdü Duası Anlamı : Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Okunduğu Yerler: 1- Vitir namazının üçüncü rek'atınde fatiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca kunut duaları okunur.

Gönlümün Gülü Namaz Benzer Konular

Gönlümün Gülü Namazda Okunan Dualar sayfasında, Kunut Duaları hakkında bilgiler edindiniz , sayfa hakkında öneri ve yorumlarınız varsa ana sayfada ziyaretçi defterine yazabilirsiniz