Peygamberler >  Hz. Muhammed (S.A.V.) Siyer ( Hz. Ömer (r.a.) Müslüman Oluşu )

HAZRET-I ÖMERIN MÜSLÜMAN OLUSUKureyş Müşrikleri Habeş ülkesine hicret
eden müslümanları, kendilerine teslim etmemesi üzerine işkencelerini artırmaya
başladılar.Kureyş Müşriklerinin azıllılarından Ebu Cehil, kureyşlilere teklif
götürerek Peygamberi öldürülmesini teklif etti,ve bunu yapabilen her kim olursa
büyük ödülün verileceğini ilan etti.Hz.Ömer ‘’ben buna talibim’’ dedi.Ona’’ Ey
Ömer!Sen,buna elverişlisin!’’dediler.Hz.Ömer,vereceğiniz mallar hakkında Sağlam
Kefalet var mı? Diye sordu.Ebu Cehıl ‘’Evet var! Dedi.Hz.Ömer bu hususta onlarla
bir anlaşma yaptı. Hazret-i Ömer'in kız kardeşi Fatıma bint-i Hattab, Said b.
Zeyd, b, Amr,b. Nufeyl ile evli olup Fatıma hatun da, Said b. Zeyd de, Müslüman
olmuşlardı.Fakat, Müslümanlıklarını, Hz. Ömer'den, gizli tutuyorlardı.Yine, Hz.
Ömer'in mensup bulundu§u Adiy b. Ka’b oğullarından Nuaym b. Abdullah Nahham da,
Müslüman olmuştu.Kavmindan korktuğu için, o da, Müslümanlığını, gizli tutuyordu.Habbab,
b. Erett, Fatıma hatuna gelip gidip Kur'an, okur ve okuturdu,


Bir gün, Hz, Ömer; Peygamberimizle
Eshabından bir cemaata saldırmak üzre, kılıcını, kuşanmış olarak, evinden
çıkmıştı ki Peygamberimiz ve Eshabının, Safa tepeciğinin yanındaki bir evde
toplandıkları ve kadınlı,erkekli kırk


kişiye yakın oldukları, kendisine haber
verilmişti.Dar-ı Erkam'da; Peygamberimiz Aleyhisselam ile Amucası Hz. Hamza,Eshab-ı
Kiramdan Hz. Ebu Bekr, Hz. Ali ve Habeş ülkesine hicret etmeyip Peygamberimizle
birlikte Mekke'de oturan Müslümanlardan bazıları da, bulunuyordu.Nuaym b.
Abdullah, Hz, Ömer'e rast geldi. Ona "Ey Ömer! Nereye gitmek istiyorsun?" diye
sordu.Hz, Ömer: "Kureyşilerin işlerini, darmadağan eden,Akıllarını, akılsızlık
sayan, Dinlerini, ayıplayan, İlahlarına, dil uzatan , Şu Ata dinini, bırakıp
yeni din tutan Muhammed'e gitmek istiyorum! Öldüreceğim onu!" dedi.Nuaym b.
Abdullah "Vallahi, ey Ömer! Seni, nefsin aldatmıştır nefsin! Sen, Muhammed'i,
Öldürünce, Abd. Menaf oğullarının, seni, yeryüzün gezer bırakacağını mı
sanıyorsun.Sen, kendi ev halkına, dönsen de, onların işi üzerinde dursan olmaz
mı dedi.Hz. Ömer ", Sen, benim Ev halkımdan, hangisini kasdediyorsun?" diye


sordu, Nuaym b. Abdullah "Enişten ve
Amucanın oğlu olan Said b, Zeyd, b,Amr'ı ve kız kardeşin Fatıma bint-i Hattab'ı,
kasd ediyorum! Vallahi, ikisi de, Müslüman oldular, Muhammed'e, uydular ve
Onun,dinine girdiler!


Sana, önce, onlarla ilgilenmek düşer!"
dedi. Hz. Ömer, hemen, geri dönüp kız kardeşi ile Eniştesinin evine kadar
gitti.O sırada, onların yanında Habbab b. Erett ve onun yanında da, içinde Taha
suresi yazılı bir Sahife, bulunuyor, onu, onlara okuyordu: Hz. Ömer'in
tıkırtısını, işittikleri zaman, Habbab, evin bir köşesinde gizlendi.Fatıma,
hatun Sahife'yi alıp uyluğunun altına sakladı. Hz. Ömer, evin yanına geldiği
zaman, Habbab'ın, Fatıma hatunla Said


b.Zeyd'e, Kur'an okuduğunu, işitmişti.Eve,
girince "İşitmiş olduğum o şey, ne idi?" diye sordu.Kız kardeşi ile Eşniştesi `
`Sen, bir şey işitmedin ! ' ' dediler.Hz. Ömer "Evet! Vallahi, ikinizin de,
Muhammed'e uyduğunuzu ve Onun dinine girdiğinizi, haber aldım!?" dedi ve hemen
Eniştesi Said b. Zeyd'in üzerine çullandı.Fatıma hatun kalkıp onu, kocasının
üzerinden ayırmak, uzaklaştırmak isteyince, Hz. Ömer, vurup Fatıma hatunun
başını yardı!


Hz. Ömer, bunu, yapınca, kız kardeşi de,
Eniştesi de "Evet! Biz, Müslüman olduk, Allah'a ve Resulüne iman ettik!


Sen, istediğini yap!" dediler. Hz. Ömer,
kız kardeşinin başını, yarıp kanattığını, görünce, yaptığına pişman oldu. Yapmak
istediği şeylerden vaz geçti. Kız kardeşine "Demin okuduğunuzu sizden dinlediğim
şeylerin yazılı bulunduğu şu Sahife'yi, bana, ver de, Muhammed'in getirdiği
şeyin ne olduğuna bir bakayım?" dedi.Kız kardeşi "Biz, senin Sahife'ye, bir şey
yapmandan,korkarız!" dedi.Hz.Ömer "Korkma!" dedi ve onu, okuduktan sonra, geri
vereceğine, ilahları üzerine yemin etti.Bunun üzerine, Fatıma hatun, Onun
Müslüman olacağını umarak


"Ey Kardeşim! Sen, puta taptığın müddetce,
pissin (temiz değilsin!) Halbuki, Ona (Kur'an-ı Kerim, yazılı Sahife'ye) pak
olandan başkası, dokunamaz! " dedi.Hz. Ömer, kalkıp yıkanınca Fatıma Hatun, ona,
Sahife'yi, verdi.Sahife'de, Taha suresi yazılı idi.Hz. Ömer, sureyi baş
tarafından okumağa başladı.Hz. Ömer: "Bu sözler, ne kadar güzel, ne kadar
değerli!" demekten, kendini, alamadı. Habbab, bunu, işitince, saklandığı yerden
çıkıp Hz. Ömer'in yanına geldi.


"Ey Ömer! Vallahi, Allah'ın, Peygamberinin
duasını, sana nasib edeceğini, umuyorum:Ben, dün, Peygamber Aleyhisselam'dan
işittim ki: O; (Ey Allahım! İslam'ı,Ebulhakem b.Hişam veya Ömer b. Hattab ile
güçlendir!) diyerek dua etmişti. Ey Ömer! Artık, Allah'dan, kork! Allah'dan!"
dedi.Hz.Ömer, Habbab'a "Ey Habbab! Sen, bana, Muhammed'in bulunduğu yeri, göster
de, yanına varıp Müslüman olayım?" dedi.Habbab: "O, Safa tepesinin yanındaki bir
Ev'in içindedir.Yanında da, Eshabından bazıları, bulunuyordur." dedi.Hz. Ömer,
hemen kalkıp kılıcını, kuşandı. Sonra, Peygamberimiz Aleyhisselam ile Eshabının
bulunduğu yere kadar varıp kapıların, çaldı.Hz. Ömer'in sesini, işitince,
Peygamberimizin Eshabından bir Zat kalkıp kapının gediğinden dışarı
baktı.Hazret-i Ömer'i, kılıcını, kuşanmış olarak, görünce, korktu.
Peygamberimizin yanına döndü "Ya Resulallah! Bu, Ömer b. Hattab'dır. Kılıcını
kuşanmış bir haldedir!" dedi.Hz.Hamza "Ona, izin ver! Eğer, o, iyilik için geldi
ise, kendisine bol bol iyilik ederiz.


Eğer, kötülük için geldi ise, onu, kendi
kılıcıyla öldürürüz!" dedi.Peygamberimiz "Ona, izin veriniz!" buyurdu.


Kapıdaki zat, ona, izin
verdi.Peygamberimiz, kalkıp ona, doğru vardı ve kendisi ile avluda
karşılaştı.Kuşağından veya ridasının toplandığı yerden tutup kendine doğru
hızlıca çekti. ve ’ Ey İbn. Hattab Ne getirdin Vallahi, Allahın, sana, bir
musibet indirmesine kadar duracağını, sanmıyorum!" buyurdu. Hazret-i Ömer "Ey
Allah'ın Resulu! Ben, Allah'a, Allah'ın Resulüne ve Ona, Allah'dan gelen şeylere
iman edeyim diye Senin yanına geldim!" dedi.


Bunun üzerine, Peygamberimiz "Allahu Ekber!"
diyerek Tekbir getirdi.Peygamberimizin Eshabından olan ve evde bulunan halk, hz.
Ömer'in Müslüman olduğunu, anladılar.Onlar da, Tekbir getirdiler.Tekbir sesleri,
Mekke yollarında duyuldu.Hz. Ömer, der ki: "Müslüman olup ta, dövülmeyen,
dövmeyen bir kimse görmedim.Ancak, bundan, benim payıma, hiç bir şeyin
düşmediğini gördüm.Kendi kendime (Müslümanlar, musibetlere uğrarlarken, ben,
musibete uğramamak istemem !) dedim. Müslüman olduğum gece, kendi kendime
düşündüm. (Mekke halkından,Resulullah Aleyhisselam'a, düşmanlıkta en azılısı kim
ise, gidip Müslüman olduğumu, ona, haber vereyim! Tamam! Ebu Cehl'e, haber
vereyim. dedim.Sabaha çıktığım zaman, Ebu Cehl'in kapısını, çaldım. Ebu Cehl,
yanıma çıkıp (Hoş geldin kız kardeşimin oğlu! Ne haber getirdin?) dedi.(Allah'a
ve O'nun Resulü olan Muhammed'e iman ve Kendisinin getirip bildirdiği şeyleri
tasdik ettiğimi, sana, haber vereyim diye geldim!? deyince, kapıyı, yüzüme
çarparcasına kapayıp (Allah, Seni de, Senin getirdiğin haberi de, çirkin ve
iyilikten uzak etsin!) (Allah, senin de, belanı versin, senin getirdiğin haberin
de,belasını versin!) dedi." Ve Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra Müslümanlar
açıktan ,Kabede ,toplu, cemeat halinde namaz kılmaya başladılar.Ve Hz.Ömer
Müslümanlığı seçtikten sonra , islamiyete meyili olan bir cok Kureyşli
islamiyeti seçmeye başladılar.


 

Hz. Ömer'in (r.a.) duygu dolu inanılmaz hayatı - Mehmet Yıldız Anlatımıyla

...