Dualar

Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla)

Ramazan Ay'ına kadar okunacak dua
Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan

(Anlamı): ALLAH'IM! Receb'i ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. (Amin)


Üç Dua vardirki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası . ibn Mace, Dua, 11.

                     
Kur'an'da Duâ Hadîslerde Duâ
Peygamberimizin Duâlarından Örnekler Duâ Âdâbı
Tevbe ve İstiğfar

Hamdele

Besmele Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Salvele Muhtelif Vesilelerle Okunacak Duâlar
Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılacak Dualar Ana Menüye Geri Dön

  Dualar


Seher Vaktinin Fazileti

 


Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-den rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu
aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır;"Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ her gece, gecenin son üçde biri kaldığı sırada
dünyâ semâsına nüzul eder ve şöyle buyurur: '' Bana duâ eden var mı, duâsına
icabet edeyim? İstediğini vereyim. Bana istiğfar eden var mı, onu mağfiret
edeyim? (1)


Bu hadîs-i şerîf, gecenin son üçde birinin vakti icabet olduğuna büyük
müjdelerle beraber delâlet etmektedir.


"Gece yarısında semânın kapıları açılır ve bir münâdî şöyle seslenir: "Hiç
duâ eden var mı, icâbet olunsun, bir şey isteyen var mı verilsin, bir sıkıntıda
olan var mı kurtarılsın. Her hangi bir duâ ile duâ eden hiç bir müslüman yoktur
ki Allah Teâlâ ona icabet etmiş olmasın. Ancak şehveti için koşan zinâkâr
kadınla ayyaş ve işret ehli müstesna. " (2)"Gecede bir saat vardır. Müslüman bir kulun dünyâ ve âhiret işinden istediği her
hangi bir hayır varsa ve duâsı o saate gelirse muhakkak Allah ona dileğini
verir. Bu her geçe vardır. " (3)"Saatlerin efdali gecenin son kısmıdır." (4)Üç kişi vardır ki onlar İblis'den ve askerlerinin şerrinden masûndurlar:

1- Gece ve gündüz Allah'ı çok zikredenler,

2- Seher vakitlerinde istiğfar edenler,

3- Allah'ın haşyetinden ağlayanlar." (5)

 
(1) Buhârî, Teheccûd, 14;

(2) İbn Hanbel, Müsned, 4/217, 3/34, 43, 94.

(3) Tirmizî, Vitr, 16; Nescî, Mevâkit, 35.

(4) Ibn Hanbel, Müsned, 4/385.

(5) el-Camiû's-Sağir.