Dualar

Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla)

Ramazan Ay'ına kadar okunacak dua
Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan

(Anlamı): ALLAH'IM! Receb'i ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. (Amin)


Üç Dua vardirki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası . ibn Mace, Dua, 11.

                     
Kur'an'da Duâ Hadîslerde Duâ
Peygamberimizin Duâlarından Örnekler Duâ Âdâbı
Tevbe ve İstiğfar

Hamdele

Besmele Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Salvele Muhtelif Vesilelerle Okunacak Duâlar
Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılacak Dualar Ana Menüye Geri Dön

  Dualar


Besmele

 


Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:"Bilcümle semâvi kitâbların anahtarı "Rahman, rahîm Allah adı ile"dir; yani
besmeledir." (1)"Meşrû işlerin hangisi olursa olsun besmele-i şerîfe ile başlanmazsa hayrına
ve tamamına nâil olunamaz, bereketsiz kalır." (2)

"Bir vartaya düşdüğün vakit:

"Rahman, rahîm Allah adıyla. Çok yüce ve çok büyük Allah'a sarılmaktan,
O'ndan yardım dilemekten başka çâre yoktur!" demeğe devam et. Zîrâ Cenâb-ı Allah
bunların hürmetine belâ ve musîbetlerin nicelerini def eder." (3)

"Cehennemin başlıca me'murları olan ondokuz zebânînin azabından necât bulmak
isteyen kimse Besmele'ye devam etsin." (4) Zirâ besmele ondokuz harftir.

 "Sizden biriniz evine girmek istediği zaman şeytan onu ta'kîb eder. O kimse
evine girdiği zaman besmele ile girerse şeytan der ki: Bu evde bana girecek yer
yok." (5)"Her günün sabahında ve her gecenin akşamında:"Allah'ın adiyle ki, O'nun adı sâyesinde ne semâda, ne yeryüzünde, hiç bir
şey zarar veremez. O her şeyi işiden, her şeyi hakkıyle bilendir" diyen ve bunu
üç defa tekrarlayan kimseye hiç bir şey zarar veremez' (6)"Allah'ın adı anılmadan yenilen her yemek ancak hastalıktır, onda bereket
yoktur. Bunun keffâreti, eğer sofra ortada ise Bismillah diyerek devam etmekdir.
Eğer sofrayı kaldırdı isen yine Bismillah deyip parmaklarını yalamandır." (7)
 
(1) Râmûzû'l-ehâdîs, 241.

(2) Ebû Dâvûd, Edeb, 18.

(3) Râmûzû'l-ehâdîs, 66.

(4) el-Câmiu's-Sağîr.

(5) Müslim'den el-Ezkâr, 26.

(6) Ebû Dâvûd, Edeb, 101; İbn Mâce, Dua, II; ibn Hanbel, Müsned, 1/62, 66, 72.

(7) bk. en-Nevevî, el-Ezkâr, 205 vd.