Berat Kandili Gecesinde Okunacak Dualar sayfamizda.

( Berat Kandili Gecesinde Okunacak Dualar)

berat kandili dua

Berat Kandili Dua Gönlümün Gülü

Ya rabbi! Esmâ'yı hüsna'n hürmetine, Habib-iedibin hürmetine, mübarek aylar, kandiller, geceler hürmetine sen iyi kullarına kuvvet, cesaret, metânet, izzet, hürmet, nusret ve galibiyet ihsan eyle, Ümmet-i Muhammed'e genel bir bâsiret bahşeyle ki aldanmasınlar, hakkı hak olarak görebilsinler; zalimlere, fasıklara, kafirlere değil, muttekilere, salihlere, âlimlere, kamillere ittibâ edebilsinler; doğru yolda, yüce gayeler uğrunda, rızana uygun tarzda has mü'minlere yakışır şekilde çalışabilsinler; insanlığa çok özledikleri huzur, sulh, sükûn, refah ve saadeti getirsinler. AminPeygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: "Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin." 1

De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” isra suresi 17/80Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: "Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin." 1

"Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır." 2

Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı işleri yapmamı nasip et. Neslimden gelenleri de iyi kimselerden eyle. Ben sana döndüm ve elbette ki Müslünmanlardanım. (Ahkaf 46/15)Allah'ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: 1-Ey dilediği kullarının günahlarını silen Ğafir, 2-Ey ayıp ve kusurları örten Satir, 3-Ey düşmanlarını malup eden Kahir, 4-Ey herşeye gücü yeten Kadir, 5-Ey bütün mahlukatının hallerini gören Nazır, 6-Ey bütün mahlukatı yoktan var eden Fatır, 7-Ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Şakir, 8-Ey kendisine zikredenleri yad eden Zakir, 9-Ey dostlarına yardım eden Nasır, 10-Ey kırık gönülleri saran ve zararları telafi eden Cabir, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar! 3Kaynaklar

1, et-Tergib ve't-Terhîb, 2:.119, 120.

2 Ra'd Suresi, 39; Mecmuatü'l-Ahzab, 1:597.

3,Cevşenül Kebir 41