Ana Sayfa» Kurban » Akika Kurbanı
Akika Kurbanı Nedir , Akîka Ne zaman Kesilir

Yeni doğan çocuğun başındaki tüyüne (Akîka) denir. Böyle bir çocuk için Cenab-ı Hak'a şükür yerine geçmek üzere kesilen kurbana da "Akîka" adı verilmiştir. Bunun müslümanlarca asıl adı "Nesîke" dir.

Akîka, bizce mübah ve güzeldir. Üç İmama göre ise sünnettir. Zahiriyye mezhebinde vaciptir.

Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden büluğ çağına erinceye kadar kesilebilir. Fakat yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun yedinci doğum günü adı konulur ve başının saçları kesilip ağırlığınca altın veya gümüş sadaka verilir. Aynı günde bu kurban kesilir; çünkü böyle yapılması üç İmama göre müstahabdır.

Kurbana elverişli olan hayvan akîkaya da yeterli olur. Erkek çocuk için bu kurban kesilebileceği gibi, kız çocuk için de kesilir. Bunlardan her biri için bir koyun kesilmesi yeterli olur. Erkek çocuk için iki kurban kesilmesi gereğini söyleyenler de vardır.

Akîka kurbanının kemikleri, çocuğun sağlık ve selâmetine bir hayır dileği olsun diye, kırılmayıp yalnız ek yerlerinden ayrılır ve öylece pişirilir. Bunu yapmak müstahabdır. Diğer bir bakımdan da, çocuğun mütevazi olmasına ve kötü huylardan korunmuş olmasına bir işaret olsun diye kemiklerin kırılması müstahab görülmüştür.

Akîka kurbanının etinden sahibi yiyebilir, başkalarına da yedirebilir, sadaka da verebilir.

Kaynak : Büyük İslam İlmihali ( Ömer Nasuhi Bilmen )

**********

Akîka kurbanı nedir ; Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” adı verilir. Akîka kurbanı kesmek müstehaptır. Akîka kurbanı olarak kesilecek hayvanda da, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır.

Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir.

Akîka kurbanının etinden ve derisinden yararlanabilecek kimseler konusunda her hangi bir sınırlama yoktur.Kurban sahibi dahil herkes bu kurbandan istifade edebilir.

Kaynak : Sorularla islamiyetKurban'la İlgili Bir Ayet : Bismillahirrahmanirrahim

O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

(Kevser Suresi), 2. Ayet


Kurban'la İlgili Bir Hadis : Sevgili peygamberimiz: "Kim (mal) genişliği bulur da kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın." (et-Terğib ve't-Terhib, c.II, s.155)

Kategori : Kurban İbadeti ( Akika Kurbanı )
namazOkuma sayisi:48