Ana Sayfa Abdest Gusül Teyemmum Hızlı Üyelik

Abdest Nasılınır Hakkında Bilgiler

Gönlümün Gülü Sayfasında Abdeste Nasıl Alınır Hakkında ilmihal bilgi

 Sünnet ve âdâbına riayet edilerek, ayrıca dört mezhebin farz saydığı hususları da içerecek şekilde abdest şöyle alınır: Abdest suyunun elbiseye sıçramayacağı bir konum alınır, mümkünse kıbleye dönülür. Niyet ve besmele ile abdeste başlayıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır, cilt üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmakta yüzük varsa oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Ağız, sağ el avucuna alınan su ile üç defa çalkanıp temizlenir. Üç defa da burna su çekilip sol elle burun temizlenir. Oruçlu olmayan kimse ağız ve burnun her yerine suyun iyice ulaşmasını sağlar. Üç kere yüz yıkanır. Varsa sakalın içinden parmaklar geçirilerek suyun sakal diplerine ulaşması sağlanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa meshedilir. Bu şekilde başın dörtte birini meshetmek yeterli ise de iki elle başın tamamının meshedilmesi -sağlık bakımından endişe verici bir durum yoksa- sünnettir. Eller yine ıslatılarak baş parmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi meshedildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun meshedilir. Önce sağ sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir. Abdestten sonra kelime-i şehâdeti okumak, içilebilir ise abdest alınan sudan bir miktar içmek ve Kadr sûresini okumak da abdestin âdâbındandır.

                                                  Abdestin Resimlerle Anlatımı
1) Niyet:

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşey-tanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

2) Ellerin Yıkanması:

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşey-tanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

3) Ağıza su verme:

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

4) Buruna su verme:

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

5) Burnu Temizleme:

Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

6) Yüz Yıkama:

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

7) Sağ Kolu Yıkama:

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.

 

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

 

8) Sol Kolu Yıkama:

Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.

 

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

9) Mesh etmek:

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

10) Kulakları Temizleme:
Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
11) Boynu mesh etme:

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

12) Sağ ayağı yıkama:

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

11) Sol ayağı yıkama:

Sol ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

12) Abdest bitince:

Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı "Kelime-i Şehadet" okunur.

Abdestle ilgili bir ayet.

Kur'an-ı Kerim  Maide(*) Sûresinin 5/6 . Ayetinde
 

"Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin"

Abdeste'le ilgili diğer konular.

Abdesdin Mahiyeti Abdesdin Farzları
Abdesdin Gerekliliği Abdestin Sünnetleri
Abdest Nasıl Alınır, Sayfasındasınız. Abdesti Bozan Durumlar
Abdestin Duaları Abdestin Şekli
Abdesten Aldıktan Sonra Okuncak Dua Özürlünün Abdesti